Στάση 1: Μύλος Μάκη - Μπατάνια - Πουλιάνα

Μπατάνια Μπατάνια
Μπατάνια
Γενίτσαροι και Μπούλες Γενίτσαροι και Μπούλες
Γενίτσαροι και Μπούλες
Μύλος Μάκη Μύλος Μάκη
Μύλος Μάκη