ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Στόχος των Φίλων Ιστορικού Αρχείου Νάουσας υπήρξε εξ αρχής η καλλιέργεια της αρχειακής και ιστορικής συνείδησης στους μαθητές της πόλης, μικρότερους και μεγαλύτερους. Για τον σκοπό αυτόν προχώρησε σε συνέργειες με άλλους συλλόγους και με σχολεία στην Νάουσα, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην μάθηση μέσα από το παιχνίδι, την διερευνητική μέθοδο, την χρήση νέων τεχνολογιών και την επίσκεψη σε χώρους αρχειακού ενδιαφέροντος. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εκπαιδευτικές δράσεις:
  2. 1. "Νεράιδες και Κρήνες του χωριού" στο Αρκοχώρι με τη συνεργασία του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου Άρκτος και της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθίας (καλοκαίρι 2018)
  3. 2. Ψηφιοποίηση σχολικών αρχείων από την ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου το σχ. έτος 2018-2019
  4. 3. Ψηφιοποίηση σχολικών αρχείων από την ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου το σχ. έτος 2019-2020 και
  5. 4. Ψηφιοποίηση σχολικώ αρχείων από την ομάδα του Λαππείου 1ου Γυμνασίου το σχ. έτος 2019-2020.

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας

Newsletter