ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό του Συμβούλιο  απαρτίζεται από ένα σύνολο πνευματικά ανήσυχων προσωπικοτήτων, η καθεμία με τη δική της ιδιαίτερη πορεία στον επιστημονικό και επαγγελματικό της κλάδο, με ιδιαίτερα ενισχυμένο το αίσθημα της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς

Πρόεδρος: Σταύρος Αρβανιτόπουλος, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Διδάσκων στο Παν. Πελ/νήσου και Καθηγητής Σχολής Ξεναγών Αθηνών
Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Μάλλιος, Δρ Κλασικής Αρχαιολογίας, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Γ. Γραμματέας:
Αναστάσιος Στοΐδης, Αρχαιολόγος, MA Κλασικής Αρχαιολογίας
Ταμίας:
Γεώργιος Νικολάου, Φιλόλογος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Μέλη:
Νικόλαος Μίλης, ΜΑ Πολιτισμός & Ανθρώπινη Ανάπτυξη, ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής, ΜΑ Τοπικής Ιστορίας, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Σταυρούλα Ζάλιου:
Τελειόφοιτος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αικατερίνα Καρατσιώλη:
Τελειόφοιτος Ιστορίας του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας

Newsletter