ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Φ.Ι.Α.Ν.

Η Νάουσα, μια πόλη με ιστορία που φθάνει τους έξι αιώνες, καθώς και η ευρύτερη περιοχή της, δεν έχουν ως σήμερα αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής ιστορικής έρευνας, αν εξαιρέσει κανείς τις δημοσιεύσεις ευάριθμων, τοπικών κυρίως μελετητών. Από την άλλη, εμφανής είναι η έλλειψη ενός συγκροτημένου αρχείου που αφορά τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των κατοίκων της πόλης και των γειτονικών της οικισμών. Είναι σίγουρο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός τεκμηρίων παραμένει ακόμη άγνωστος, αδημοσίευτος, ακατάγραφος, στα χέρια ιδιωτών και φορέων εντός και εκτός Νάουσας. Ο Σύλλογος «Φίλοι Ιστορικού Αρχείου Νάουσας» ιδρύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2018 στη Νάουσα, όπου και εδρεύει. Συμβάλλει δραστικά και ουσιαστικά στην προσπάθεια διάσωσης, διασφάλισης και προβολής των αρχειακών τεκμηρίων και της πολυδιάστατης ιστορίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 100 ενεργά μέλη, κατοίκους του Δήμου Νάουσας, αποδήμους Ναουσαίους, αλλά και κατοίκους των Αθηνών. Όλοι τους μοιράζονται το πάθος για την ιστορική γνώση, τον πολιτισμό και τη Νάουσα. Περιποιεί μεγάλη τιμή για τον σύλλογο ότι στα μέλη του συγκαταλέγονται όλοι οι ενεργοί ερευνητές της τοπικής ιστορίας, άνθρωποι με πλούσιο συγγραφικό έργο επί σειρά ετών.

Κύριο μέλημα του συλλόγου είναι ο εντοπισμός, η περισυλλογή, η καταγραφή, η συντήρηση και διαφύλαξη του συνόλου των σωζομένων εγγράφων (πρωτοτύπων ή ψηφιακών αντιγράφων υψηλής ποιότητας) και άλλων τεκμηρίων που συνδέονται με την ιστορία της πόλης της Νάουσας από την ίδρυσή της έως σήμερα. Στοχεύει επιπλέον στην προαγωγή της ιστορικής έρευνας, καθιστώντας εφικτή τη συγκέντρωση όλου του υλικού υπό ένα νομικό πρόσωπο με συλλογική ευθύνη των εταίρων του. Παράλληλα, αποσκοπεί στην προώθηση και δημοσίευση όλου του διαθέσιμου υλικού και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη σημασία της διατήρησης τεκμηρίων της ιστορικής εξέλιξης. Τέλος, απώτερος στόχος του συλλόγου είναι η εξοικείωση των μαθητών όλων των βαθμίδων με το περιεχόμενο και τη σημασία των αρχείων μέσω της διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυροί πυλώνες για τη διατήρηση και προώθηση του έργου του συλλόγου στο εγγύς μέλλον.

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας

Newsletter