ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Με περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, ευνόητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει ή και υλοποιεί ήδη μέτρα που αποβλέπουν στην αύξηση του βαθμού της ευημερίας των πολιτών αυτών, ώστε να είναι δυνατή η ενεργός και υγιής γήρανσή τους εντός ενός υποστηρικτικού κοινωνικού περιβάλλοντος, χωρίς αποκλεισμούς. Μεταξύ των βασικών πυλώνων αυτής της πολιτικής αναγνωρίζονται ως ιδιαιτέρως σημαντικές η διαγενεακή αλληλεγγύη, η διά βίου μάθηση και η ισότιμη διαρκής πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός.

Εμπνεόμενοι ακριβώς από τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες της άνω των 65 ετών, στοχεύοντας στην με ποικίλους τρόπους ανάδειξη του πλούτου των ιστορικών πηγών που συνδέονται με την πόλη της Νάουσας και την περιοχή της, σχεδιάσαμε, δημιουργήσαμε και υλοποιούμε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο  «ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», βιωματικής πρόσληψης της  ιστορίας  και του πολιτισμού για ανθρώπους τρίτης ηλικίας.

Οι συμμετέχοντες ακολουθούν μια πολιτιστική διαδρομή που αφηγείται ιστορίες μνήμης των κτηρίων, της ζωής, των εθίμων, της πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς και της ιστορίας της Νάουσας. Επιπλέον μυούνται στον κόσμο των αρχείων και της νέας τεχνολογίας καθώς εμπλέκονται σε δράσεις ψηφιοποίησης συγκεκριμένων αρχείων και απαντούν σε ερωτήσεις σε σχέση με το περιεχόμενό τους.

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων, επισκεπτών και ντόπιων, με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της Νάουσας, η προβολή και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού του συλλόγου σε βιωματικές δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα εξειδικευμένες για άτομα της τρίτης ηλικίας ―οι οποίοι θα εξοικειωθούν και θα ανακαλύψουν τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών―, καθώς και η δημιουργία ενός νέου, ποιοτικού πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.

 Δημιουργήθηκε και υλοποιείται υπό την αιγίδα και χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Μουσείων και Νεότερου Πολιτισμού (δυνάμει της με Α.Π.: 289764/22-06-2021 Εγκριτικής Απόφασης επιχορήγησης φορέων για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας

Newsletter