1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 2019-2020. "ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 1900-1950"

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Αρχειακό και ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Νάουσας υπό την αιγίδα των Φϊλων Ιστορικού Αρχείου Νάουσας και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κ. Χρ. Ζάλιου για το σχολικό έτος 2019-2020

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σχεδιάστηκε από τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Χρήστο Ζάλιο, με την συνεργασία των Φίλων Ιστορικών Αρχείων Νάουσας, και υλοποιήθηκε από ομάδα μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Νάουσας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Οι άγνωστες πτυχές της πεντηκονταετίας 1900-1950". Κατά την διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος οι μαθητές ασκήθηκαν στην αρχειακή έρευνα, εντοπίζοντας και καταγράφοντας δημόσια και ιδιωτικά αρχειακά τεκμήρια της περιόδου 1900 έως 1950 που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νάουσας. Σε δεύτερη φάση προχώρησαν δειγματικά και στην ψηφιοποιήησή τους,  προσπάθεια που θα συνεπικουρήσει στην δημιουργία ψηφιακού ιστορικού αρχείου Νάουσας. Κυρίως διερεύνησαν τα αρχεία των ιστορικών δημοτικών σχολείων της πόλης, μαθαίνοντας τις βασικές αρχές της διατήρησης και καταγραφής των αρχείων. Τέλος, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τοπικούς ερευνητές και γνώρισαν επίσημους φορείς που διαχειρίζονται αρχειακά τεκμήρια.

 

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας

Newsletter